ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรม ตีพิมพ์ที่ใช่…ทำอย่างไรให้ปัง️❗️ 📍📍วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex ✳✳รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=67904

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

โครงการการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อยกระดับการทำงานในศตวรรษที่ 21 🧚 หัวข้อ “การปรับตัวบนโลกแห่งความผันผวนด้วยทักษะความยืดหยุ่นทางจิตใจ”

"นโยบายและแนวทางการจัดการความรู้เพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2565"