บทความ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ มก.สู่ความเป็นมืออาชีพ

รูปภาพ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ประจำปี 2565

รูปภาพ

ฝ่าวิกฤตการสรรหาหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ และผู้อำนวยการกอง มก.

รูปภาพ
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญบุคลากร มก. เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ "ฝ่าวิกฤตการสรรหาหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ และผู้อำนวยการกอง มก." ในวันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกำพล อดุลย์วิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือรับชมผ่านออนไลน์ได้ที่ Cisco Webex รายละเอียดดังภาพ ✍️ ลงทะเบียนคลิกลิงก์ https://forms.gle/aZzDWwPbRhc2R5x66 ในการเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ได้แก่ 👨 ผศ.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 🙍‍♂️รศ.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🧑‍🦱 คุณอุษา เนียรสะอาด หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ 👩 คุณพงศ์พงา เนตรหาญ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 🧑‍🦰คุณสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา 🙍คุณประเพลิน เกษมโอภาส ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคาร และสถานที่ และดำเนินรายการโดย 🙋 คุณชูโชค ชูเจริญ รองประธานสภาพนักงาน มก. สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

โครงการการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อยกระดับการทำงานในศตวรรษที่ 21 🧚 หัวข้อ “การปรับตัวบนโลกแห่งความผันผวนด้วยทักษะความยืดหยุ่นทางจิตใจ”

รูปภาพ
📣 ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อยกระดับการทำงานในศตวรรษที่ 21 🧚 หัวข้อ “การปรับตัวบนโลกแห่งความผันผวนด้วยทักษะความยืดหยุ่นทางจิตใจ” 🗓 วันที่ 25 ม.ค. 65 เวลา 9.00-12.00 น. ในรูปแบบ online ผ่านระบบ Webex 📍ลงทะเบียนโดย Scan QR Code ด้านล่าง หรือ click ที่ link นี้ https://forms.gle/jYvcL7chagbnp8tx6 📌 ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 23 ม.ค. 65 👉🏻 อย่าลืม กด like กด follow page fb กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อที่ทุกท่านจะได้ได้พลาดข่าวสารและกิจกรรมดีๆจากพวกเรานะคะ❤️ facebook.com/HR8KU

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มก.

รูปภาพ
เอกสารประกอบการบรรยาย https://drive.google.com/drive/folders/1aB64NnBJpBS6GeAfCo4tzURb22pmYDcc?fbclid=IwAR0eS3C6WQFkgst6dBhOeEW8bXmsCVmo3bLlH6IKAMmwP0-Tzb0haZ-tsgs
รูปภาพ
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรม ตีพิมพ์ที่ใช่…ทำอย่างไรให้ปัง️❗️ 📍📍วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex ✳✳รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=67904